L’AJUNTAMENT DE POTRIES INICIA LES OBRES AL CARRER EL CUP

Potries (12/09/18). L’ajuntament de Potries ha començat les obres al Carrer el Cup, les quals consistiran en la substitució de la canonada de fibrociment, la xarxa d’aigua potable i la reposició de paviments del carrer. La inversió d’aquest projecte ascendeix a més de 63.000 €, finançament procedent de la Diputació de València.

Amb aquestes actuacions es millorarà la xarxa d’aigua potable i la d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, el cablejat de telefonia, l’enllumenat públic, la pavimentació de voreres i vies urbanes, eliminar barreres arquitectòniques, així com la dotació de nou equipament urbà en el carrer de la part sud del carrer del Cup. Tot açò amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del veïnat.