POLÍTICA DE QUALITAT

L’AJUNTAMENT DE POTRIES com a entitat gestora del MUSEU ETNOLÒGIC CASSOLERIA D’ÀNGEL DOMÍNGUEZ ha decidit implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat, sobre la base de la norma de referència UNE 302002:2018, a fi d’oferir una millora del nivell de qualitat en els seus serveis de “MUSEUS. REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VISITES”, que manté els següents principis d’actuació i compromisos:

  • Millorar la qualitat del servei complint amb tots els requisits legals, reglamentaris i altres compromisos legals que els siga aplicable o que l’organització subscriga.
  • Ens comprometem de manera activa a la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat, a través del manteniment i millora de l’eficàcia d’aquest, garantint sempre la satisfacció dels nostres visitants i complir amb les seues expectatives.
  • Crear i mantindre un clima favorable en el si de l’entitat, formant i motivant el personal en relació amb la qualitat i treball en equip, que permeta el desenvolupament professional i personal dels seus membres i la consecució de la qualitat requerida.
  • La Política de Qualitat proporciona un marc de referència per a l’establiment dels objectius de la qualitat, duent a terme revisions per a mantindre’ls al dia i assegurar el compliment de la política, objectius i metes establides.

L’Organització assumeix el compromís de treballar dins d’esta Política de Qualitat.