Informe sobre el patrimoni hidràulic de Potries, Capital Cultural Valenciana

El Consell Valencià de Cultura reuneix el seu Ple al municipi de Potries, amb la finalitat de felicitar els veïns pel nomenament de Capital Cultural Valenciana de menys de 5000 habitants, realitzat per la Generalitat Valenciana, i oferir el nostre suport per a impulsar els projectes culturals que requereix el municipi de Potries.

La Conselleria de Cultura ha destacat la importància de Potries pel projecte que du a terme amb el lema “Patrimoni viu” des de fa més d’una dècada, i que gira entorn de la cultura i la història de l’aigua.

ANTECEDENTS

Fa ara deu anys, el Consell Valencià de Cultura va tindre l’ocasió de visitar el municipi de Potries per a conéixer el seu patrimoni cultural i donar suport a les iniciatives que l’Ajuntament hi duia a terme.

D’aquella visita van sorgir dos informes.

El primer, aprovat en el Ple de 28 de gener de 2008, es referia als diversos elements patrimonials i als projectes culturals que l’Ajuntament volia portar endavant. El CVC va informar sobre el pla museològic “Potries, un poble terrisser”, sobre el projecte “Ruta de l’aigua”, sobre l’immoble “Cassoleria d´Ángel Domínguez”, i sobre el partidor d’aigua “Assut d’en Carròs”.

El segon dels informes es va aprovar en el Ple de 25 de març de 2008. Consistia en la declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial del Porrat de Potries. El CVC va aconsellar, en primera instància, que l’Ajuntament el declarara Bé de Rellevància Local, i posteriorment va sol·licitar declarar-lo Bé d’Interés Cultural Immaterial.

SITUACIÓ ACTUAL

En 2008, l’Ajuntament de Potries va iniciar les actuacions per a les declaracions de Béns de Rellevància Local dels edificis de l’Ajuntament i la Terrisseria, així com dels elements del patrimoni hidràulic. Però estos tràmits no van concloure. I tampoc va arribar a declarar-se el Porrat Bé d’Interés Cultural Immaterial.

L’Ajuntament ha représ les actuacions per a aprovar un llistat parcial de béns que han de ser declarats de Rellevància Local, alguns dels quals estan pendents de l’aprovació del PGOU.

Quant al Porrat, l’Ajuntament hi ha encarregat un informe que fonamente la declaració de Bé de Rellevància Local al doctor en Història Medieval Frederic Aparisi, per a poder fer en acabant la petició de Bé d’Interés Cultural Immaterial.

L’Ajuntament sí que ha portat endavant amb el seu esforç alguns assumptes essencials com ara el museu Cassoleria d’Ángel Dóminguez, obert des de maig de 2018.

Un altre dels esforços municipals s’ha centrat en la ruta de l’aigua i en l’arquitectura que se’n deriva. S’hi han dissenyat rutes guiades, amb recorreguts adaptats i amb panells explicatius. A més, enguany s’ha ampliat la ruta cap a l’est, cap als pobles veïns de Rafelcofer, l’Alqueria i Bellreguard, amb la denominada “Ruta de Sotaia.”

L’Ajuntament també té activada la informació en webs de caràcter didàctic i divulgatiu per a fer conéixer el patrimoni de Potries i de la Safor.

L’última iniciativa de l’Ajuntament va consistir en les jornades fetes el 15 i 16 de juny d’enguany titulades “Hortes històriques valencianes a Potries”.

RECOMANACIONS

En primer lloc, volem destacar el gran interés que l’arquitectura hidràulica té per al CVC, que ha elaborat diversos informes sobre enclavaments concrets i sobre el patrimoni hidràulic de la Comunitat Valenciana. Així ho vam fer en l’informe de 2008 citat, sobre els béns culturals de l’aigua de Potries.

En segon lloc, destaquem l’oportunitat del nomenament de Potries com a capital cultural, per a impulsar de manera global el projecte del Museu Etnològic i la Ruta de l’Aigua, i la conservació de tots els elements i béns hidràulics, que dotaria el municipi d’un conjunt cultural de gran interés, extensiu a la resta de la comarca.

Coneixem la preocupació de l’Ajuntament de Potries per a conservar el sistema hidràulic del terme municipal i ressaltar-lo per al coneixement pedagògic i cultural de tots els valencians. Este patrimoni és una part molt important del sistema de regs de la Safor.

Manifestem el nostre suport a les declaracions expressades per l’alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, en assenyalar: “Apostem per la cultura per a afrontar els reptes de futur, i ho fem convençuts que esta és l’estratègia per a generar riquesa i augmentar la qualitat de vida dels residents i dels nouvinguts, i evitar així el despoblament del municipi”.

En tercer lloc, i com ja destacàrem en l’informe de 2008, el projecte de Potries no és una peça aïllada, “sinó que hauria de formar part d’un projecte més gran”, en què resulta imprescindible la presència i el compromís de la Conselleria de Cultura per a consolidar definitivament uns projectes que es van iniciar fa una dècada.

CONCLUSIONS

  1. Donem l’enhorabona a la població de Potries pel seu nomenament com a Capital Cultural de menys de 5000 habitants.
  2. Destaquem l’esforç de l’Ajuntament de Potries per recuperar i ressaltar el seu patrimoni cultural. I l’instem a fer les declaracions de Bé de Rellevància Local.
  3. Subratllem la importància cultural del conjunt del patrimoni hidràulic en totes les seues dimensions: rutes guiades, arquitectura i elements, formes tradicionals de reg, així com el treball tradicional en les nostres hortes. I fem una crida a les institucions per tal que donen suport i consoliden este projecte amb una dimensió que transcendeix el propi municipi de Potries.
  4. Elevem la necessitat de salvaguardar i protegir este conjunt hidràulic com a patrimoni cultural valencià.