EL PRIMER PERÍODE DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA DELS TRIBUTS 2020 s’ha ampliat fins a l’1/7/20.