ANUNCI PLA D’OCUPACIÓ 2018: MANTENIMENT D’EDIFICIS

El 21 de maig de 2018, la comissió per a la selecció de candidats corresponents a l’oferta Manteniment d’Edificis dins del programa Pla d’Ocupació 2018, seguint els criteris de selecció aprovats per Resolució d’Alcaldia núm. 227/2018 de 28 de maig de 2018, ha emés el següent resultat: